MUDr. Silvia Pidaničová

Vzdelanie:

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • všeobecné lekárstvo
Postgraduálne štúdium na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite v Bratislave
  • atestácia z vnútorného lekárstva
  • atestácia zo všeobecného lekárstva

Odborné stáže, kurzy a školenia:

  • pravidelná aktívna aj pasívna účasť na odborných podujatiach doma aj v zahraničí
  • Kurz - Základná a rozšírená neodkladná resuscitácia
  • Kurz klinickej osteológie, školenie denzitometrie
  • Odborná príprava v radiačnej ochrane

Prax:

  • Nemocnica A. Leňa Humenné - Interné oddelenie
  • Nemocnica A. Leňa Humenné - Liečebňa dlhodobo chorých

Špecializácia na:

Člen tímu Osteocentrum:

od roku 2010

Aktuálna pracovná pozícia:

  • osteologická ambulancia