PhDr. Radoslav Grega

Vzdelanie:

Gymnázium Terézie Vansovej v Starej Ľubovni

Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove
  • fyzioterapia, titul: bakalár
Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove
  • fyzioterapia, titul: magister

Odborné stáže, kurzy a školenia:

Stáže:
  • Europass mobility - Fakultná nemocnica Hradec Králove - Česká republika
Kurzy:
  • HSS - Hlboký stabilizačný systém chrbtice - Ostrava
  • Terapeutické využitie kinesiotapingu - školiteľ: MUDr. et Mgr. Robert Válka
  • SM systém - Špirálovitá stabilizácia chrbtice - Lektor metódy (viac ako 160 výukových hodín)

Prax:

  • Lázne Darkov - Karviná - Česká republika - fyzioterapeut

Špecializácia na:

Člen tímu Osteocentrum:

od 2014

Aktuálna pracovná pozícia:

  • fyzioterapia